Duurzaamheid krijgt vanzelfsprekend een plek in het lesprogramma


Duurzaamheid lessen Gemeente Katwijk

24 oktober 2018, geen reacties

We plaatsten de afgelopen jaren ruim 1.700 zonnepanelen op de daken van twee van onze scholen en startten een programma waarmee duurzaamheid een onderdeel is van het onderwijsleerproces. Aan het woord is Erik Hazenoot, directeur van het Vakcollege Rijnmond en lid van de directieraad van stichting Andreas College.

VAKCOLLEGE RIJNMOND EN ANDREAS COLLEGE HEBBEN EEN VOORBEELDFUNCTIE

 

Door Aad van Duijn

“De zonnepanelen situeerden we op Pieter Groen en het Vakcollege Rijnmond. De platte daken op deze scholen zijn uitermate geschikt voor deze vorm van verduurzaming. Het mes snijdt daarbij aan twee zijden,” benadrukt Hazenoot. “Enerzijds gaat het om de voorbeeldfunctie als onderwijsinstelling en anderzijds besparen we nu structureel een groot bedrag aan energiekosten op jaarbasis.”

“De insteek naar meer duurzaamheid is een bewuste keuze die we drie jaar geleden hebben ingezet. Soms lijken het kleine stappen, maar ze zijn wel effectief en zinvol”, legt Erik Hazenoot uit. “Een voorbeeld: Alle Tl-verlichting in de gebouwen aan de Helmbergerweg en De Colignylaan vervingen we door Ledverlichting. Dat alleen al betekende een besparing van 65 % op het energieverbruik.”

Lesthema

Niet alleen de kostenreductie is het uitgangspunt van de omslag naar meer duurzaamheid. De onderwijsinstelling met ruim 2.000 leerlingen vindt het belangrijk dat in ‘de klas’ het begrip een thema is. “Op het Vakcollege besteedt het onderwijsprogramma bij economie, techniek en zorg nu aandacht aan duurzaamheid, de apparatuur die gebruikt wordt bij het opwekken van schone energie en vooral aan het plegen van het onderhoud daarvan. Onze leerlingen zijn de vakmensen van de toekomst. Vandaar dat het belangrijk is dat zij leren om te gaan met deze nieuwe en innovatieve technieken. Om die reden hebben we een windmolen op het dak geplaatst. Deze techniek om schone energie op te wekken is tevens een onderdeel in de lessen.”

Plastic

Directeur Hazenoot: “Bij de stichting Andreas College hanteren we een drieslag. Het doorvoeren van duurzame processen in onze bedrijfsvoering, het aanleren van de technieken daarachter en het samen werken aan de bewustwording op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben we met de leerlingen uit de onderbouw een project gedaan om plastic uit het (zee)water te vissen en het onnodig verspillen van plastic tegen te gaan. Dat betekent vaak een heel praktische toepassing. In de kantine op het Vakcollege Rijnmond komt binnenkort een watertappunt (gekoeld met de stroom die we opwekken met onze windmolen), zodat een leerling zelf fris water kan tappen en geen water in een plastic flesjes meer nodig heeft.”

Inzamelen

“Het heeft alles te maken met het bewust omgaan met elkaar en je omgeving. Vandaar dat het terugdringen van vervuiling (onder andere door ons project plastic halen uit zee), het voorkomen van verspilling en het werken aan het invoeren van duurzame processen, onderdelen uit het lesprogramma zijn. Onderdelen die, zo blijkt uit het enthousiasme tijdens de projecten, leerlingen zeker aanspreken. De lesbrieven, zoals die van de stichting Grondstoffen Jutten, slaan aan.”

Tenslotte meldt Erik Hazenoot dat bij deze inzet van duurzaamheid het scheiden van de afvalstromen past. “Een aanpak die we met de leerlingen doen. Het gaat met name om het plasticafval dat we apart inzamelen en door een slimmere aanpak qua hoeveelheid verminderen. Onze ambitie is dat we duurzaamheid in onze scholen stevig op de kaart zetten en daarmee een symbolische waardering krijgen, vergelijkbaar met de Blauwe vlag voor schone stranden.”

 

Foto onder: Erik Hazenoot op dak bij de zonnepanelen. Foto boven: tijdens de les (met docent Kees Duistermaat)

Zonnepanelen Andreas College KatwijkVoeg een reactie toe