Energiescan moet Katwijkse sportclubs helpen energie besparen


Energiescan Katwijkse sportclubs

24 oktober 2018, geen reacties

In het kader van duurzaamheid gaat Stichting Energieke Regio in opdracht van de Gemeente Katwijk lokale sportclubs helpen met energiebesparing. Binnenkort worden op de clublocaties de eerste ‘energiescans’ gedaan.

 

door Esdor van Elten

“Gemeente Katwijk wil de lokale sportclubs graag ondersteunen bij het verlagen van hun energiekosten”, aldus Rogier van der Gugten, die namens de gemeente bij het project betrokken is. “De energiescan is daarvan pas het begin. Het is de bedoeling dat met de uitkomsten daarvan de clubs ook daadwerkelijk energiebesparende maatregelen gaan nemen.” Daarbij gaat het in de eerste plaats natuurlijk om de gebouwen; hoe kun je deze zo energiezuinig mogelijk beheren? Daarnaast is er voor de sportclubs de mogelijkheid om extra opties te kiezen, bijvoorbeeld de mogelijkheden van LED-verlichting voor banen en velden, het installeren van zonnepanelen

De energiescan kan op interesse rekenen van veel Katwijkse sportclubs. Zo hebben bijvoorbeeld Rijnsburgse Boys, V.V. Katwijk, maar ook Tennisvereniging Zee en Duin en AV Rijnsoever zich al opgegeven.

Inspectie

De sportclubs vullen als start van de scan zelf de gegevens in over hun energieverbruik, welke

installaties zij hebben voor verlichting en verwarming en geven ook aan wat zij zelf doen om hun energieverbruik terug te dringen. Vervolgens komt een adviseur van Energieke Regio langs op de accommodatie om deze te inspecteren en te inventariseren. Naast een gezamenlijke controle van de online ingediende gegevens neemt de adviseur van alle energieverbruikende apparaten, van ballenpoetsers tot keukenapparatuur, de gegevens op en worden gebruikstijden van installaties en apparatuur doorgenomen. Uiteraard brengt de adviseur ook de gebouwen in kaart om te zien hoe deze zijn geïsoleerd.

Rapport

Alle gegevens bij elkaar leveren een rapport op waar de huidige situatie, de energiebalans en de mogelijke energiebesparingen in worden beschreven, inclusief een inschatting van de investeringen die daar voor nodig zijn en de terugverdientijd ervan. Verder wordt aangegeven welke van de maatregelen in aanmerking kunnen komen voor een subsidie vanuit de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. In het geval dat wordt gekozen

voor de module PV-scan (zonnepanelen) wordt ook aangegeven of het mogelijk is subsidie te verkrijgen vanuit de SDE-regeling voor de opwekking van zonne-energie.

Actie

“De energiescan is het startpunt”, herhaalt Van der Gugten. Daarna is het aan de sportclubs om actie te ondernemen. Maar uiteraard willen we hen daar ook graag bij helpen.” Zo is er de optie om een meerjarig onderhoudsplan op te stellen. Doelbewust onderhoud kan namelijk vaak al besparing opleveren en geeft ook inzicht wanneer bepaalde installaties vervangen kunnen worden voor nieuwe modellen die op hun beurt weer tot besparingen leiden. Stichting Energieke Regio kan elke accommodatie helpen met het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan specifiek gericht op de accommodatie en de aanwezige installaties.

 Voeg een reactie toe