Energieke regio


Stichting Energieke Regio werkt samen met lokale architecten en adviseurs op o.a. het gebied van Energie Prestatie Advies (EPA), installaties, verlichting, regeltechniek, bouwkosten, (collectieve) energiecontracten en fiscaliteit. Indien nodig worden ook andere specialisten ingeschakeld. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Energieke Regio. Onze stichting heeft geen winstoogmerk. Wij adviseren onafhankelijk en uitsluitend in úw belang.