Goed Groen Groei | Katwijk


Katwijk op een duurzame en sociaal maatschappelijke manier economisch laten groeien. Dat is de doelstelling die 20Duurzaam20, de gemeente Katwijk en Katwijk Marketing alle drie nastreven. Om bedrijven hierin te stimuleren komen twee van de partijen, Katwijk Marketing en 20Duurzaam20, met het label ‘Goed Groen Groei | Katwijk’.

Het label wordt op aanvraag toegekend aan bedrijven die bijzondere maatregelen hebben genomen om het milieu te sparen, die een positieve bijdrage leveren aan hun lokale sociale en maatschappelijk omgeving, of die op een andere manier uitblinken op het gebied van duurzame groei.

Toetsing van de toekenningscriteria wordt verzorgd door het onafhankelijke adviesbureau Empirio. Het adviestraject wordt in deze eerste fase grotendeels gesubsidieerd door 20Duurzaam20. Katwijk Marketing verzorgt de aanvullende taken – het ontvangen en doorverwijzen van de aanvragen en het coördineren van de communicatie over het label en de ontvangers ervan.

Laagdrempelig meewerken aan een beter, schoner Katwijk
Het verschil met andere, soortgelijke labels of keurmerken is dat het Goed Groen Groei Katwijk-label laagdrempelig is. Er wordt geen hoge jaarlijkse bijdrage gevraagd van de ondernemer en er wordt nadrukkelijk gekeken naar de omvang en uitgangssituatie van de aanvrager. Immers, iedere ondernemer kan, binnen zijn of haar eigen mogelijkheden wel degelijk stappen zetten om groener of sociaal meer betrokken te worden! Daarnaast heeft het Goed Groen Groei Katwijk-label een duidelijke lokale component. Ook de bijdragen die een ondernemer levert aan de lokale samenleving, denk hierbij bijvoorbeeld aan sponsoring of andere vormen van ondersteuning, worden meegenomen bij de toetsing.

Duurzaam onderscheidend
Via het label bieden 20Duurzaam20 en Katwijk Marketing bedrijven die milieuvriendelijk, sociaal verantwoordelijk en lokaal betrokken zijn een extra platform. Zij kunnen zich op een positieve manier onderscheiden en presenteren aan de markt. Voor bewoners en bezoekers moet eenvoudiger zichtbaar worden welke duurzame bedrijven, initiatieven, producten en activiteiten in Katwijk te vinden zijn.

Eerste labels uitgereikt op zaterdag 8 oktober
Tijdens de Duurzaamheidsmarkt, die 20Duurzaam20 op 8 oktober organiseert op het plein voor  de Rabobank in Katwijk, worden de eerste labels uitgereikt. Deze zijn toegekend aan De Bonte Kraai,
E-One, Indoorvolkstuin/Gezondergroen.nl, Bakker Van Maanen en Het Strand, bedrijven die ieder op hun eigen manier extra energie steken in de voor het label belangrijke thema’s. Tijdens de uitreiking zal dieper worden ingegaan op de toekenning van het label aan deze individuele bedrijven.