Leuke gastlessen tonen leerlingen het effect van zonne-energie


Gastlessen Energieke scholen Katwijk

19 oktober 2018, geen reacties

Bijna 500 leerlingen uit het basisonderwijs volgden het afgelopen jaar het programma Energieke Scholen. “Een succes”, aldus oud schoolleider Bert Brouwer, die deel uitmaakt van de werkgroep Energie Ambassadeurs in de gemeente Katwijk en de organisatie voor dit project op zich nam. “Voor veel jongeren waren de door de stichting Milieu Dichterbij verzorgde gastlessen een leuke en leerzame ervaring.”

HET SPELENDERWIJS VOLGEN VAN HET PROGRAMMA ENERGIEKE SCHOLEN

 

Door Aad van Duijn

“Het initiatief voor de interactieve energielessen op de Katwijkse basisscholen komt van de stichting 20Duurzaam20 en de gemeente Katwijk. Zij hebben hiermee als doel het milieu, energiebesparing en duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij de lokale jeugd. Met de hulp van stichting Milieu Dichterbij zijn de lessen het afgelopen jaar gerealiseerd.”

Sinds 2016 is Bert Brouwer betrokken bij de doelstellingen van de Energie Ambassadeurs. “De taak van de ambassadeurs is om bewoners te informeren over de manieren waarop ze hun energieverbruik kunnen reduceren en het belang daarvan. En als oud basisschooldirecteur lag het voor de hand dat ik de bassischolen benaderde voor een uitdagend en informatief programma, waarbij leerlingen zelf ontdekken hoe belangrijk schone energiebronnen en de inzet voor duurzaamheid zijn.”

Ervaren

“Een docente van de stichting Milieu Dichterbij verzorgt deze gastlessen. Zij legde tijdens die lessen uit dat er verschillende soorten energie zijn, zoals fossiele energie en schone energie. Informatie die snel gevolgd werd door een praktische aanpak. In groepjes van ongeveer zes, maakten de leerlingen een stroomkring met batterijen, snoertjes, knijpertjes, lampjes en zonnecellen”, legt Bert Brouwer uit. “Spelenderwijs leerden de kinderen wat (schone) elektrische energie is en hoe deze opgewekt kan worden met bijvoorbeeld een zonnepaneel of een windmolen. Het werken in groepjes bood tevens de mogelijkheid tot het geven van een presentatie per groepje. Iets wat een aantal groepen uiteindelijk deed.”

Achteraf ziet Bert dat het programma prima voldeed, zij het dat uit de evaluatie met de scholen een klein aantal verbeterpunten komt.

“Inmiddels ben ik weer begonnen met het benaderen van de basisscholen om ook komend schooljaar mee te doen. In het voorjaar schreef ik alle directeuren een brief, zodat zij in hun jaarplanning rekening kunnen houden met de gastlessen van de stichting Milieu Dichterbij. De komende periode ga ik langs de scholen om te kijken of het lukt om een concrete afspraak te maken”, vult Bert Brouwer aan.

Bewustwording

In de 44 jaar dat Bert Brouwer werkzaam was in het onderwijs leerde hij hoe belangrijk het is jongeren zelf iets te laten ontdekken. “Vandaar dat ik deze gastlessen aansprekend vind en zie dat zij het denkproces bij de leerlingen op gang brengen. En ook dat is winst bij het project.”

“Een ervaring bij leerlingen van de Verrekijker, de basisschool op het voormalig vliegkamp Valkenburg, bleef me bij. Hoe ze de werking van een zonnepaneel en het daarmee opwekken van stroom ervoeren. Ze wisten er al zo veel van. En dan het enthousiasme op het moment dat het werkte. Hartverwarmend.”

Tijdens de gastlessen komen ook heel praktische zaken aan de orde. “Maak een leerling verantwoordelijk om altijd het licht uit te doen als de klas een ruimte verlaat, of iemand die ervoor zorgt dat deuren en ramen in de winter gesloten worden om niet onnodig warmte te laten weglekken. Kleine zaken, die helpen en die vooral leerlingen bewuster maken.”

Foto: Bert Brouwer

 Voeg een reactie toe