Samenwerken voor energie uit water


19 september 2017, geen reacties

(foto: https://www.waterinnovatieprijs.nl/project2016/smart-polder/)

Sjaak Langeslag, lid van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland, onderzoekt vanuit zijn portefeuille Voldoende Water hoe de kracht van water ingezet kan worden om energieneutraal te worden. Momenteel vindt er onderzoek plaats bij boezemgemaal Katwijk.

Energiewinst uit koud- en warm water

Er kan op verschillende manieren energie uit water worden gewonnen. Eén manier hiervan is door middel van een warmte-koudeopslag. In deze opslag kan door de zon verwarmd water worden opgeslagen. In de wintermaanden kan dit water dan weer worden gebruikt voor de verwarming van een ruimte. Ook koud water kan gebruikt worden. In dit geval is het water een middel om voor verkoeling te zorgen in warme ruimtes.

Smart polder

Uit water kan ook warmte worden gehaald door middel van een zogenaamde Smart polder. Het hoogheemraadschap Rijnland werkt hierbij samen met gemeente Katwijk en woningcorporatie Dunavie. IF Technology heeft het concept Smart polder ontwikkelt. Nu is dit bureau ook gevraagd om een business case op te stellen voor boezemgemaal Katwijk: een Smart polder met een warmte-koudeopslag. Het vooronderzoek van dit plan heeft een positieve uitslag opgeleverd. Daar zijn de volgende drie redenen voor:

  1. Er word heel het jaar veel water verpompt.
  2. Er is opslag mogelijk.
  3. Woningen en zwembaden in de buurt kunnen gebruik maken van de gewonnen warmte.

Samenwerking en onderzoek is essentieel

Hoogheemraadschap Rijnland blijft de komende maanden over dit plan praten met de gemeente Katwijk en woningcorporatie Dunavie. Samenwerking en onderzoek vindt Sjaak erg belangrijk. Zo moet voor de verwarming van huizen het water rond de 70 graden zijn. Het opgeslagen water haalt deze temperatuur natuurlijk niet, dus moet het water nog verder opgewarmd worden. Toch levert deze manier van verwarming een energiebesparing op. Of het concept Smart polder genoeg zal opleveren in Katwijk, wordt nu gezamenlijk onderzocht.

Een andere manier om energie te winnen uit water is door middel van een waterkrachtcentrale. Een stuw in rivier de Dommel zorgde voor veel energieopbrengst dankzij waterschap de Dommel en initiatiefrijke inwoners. Ook bij hoogheemraadschap Rijnland zijn ideeën van harte welkom.

Energieverbruik Rijnland

Een waterschap verbruikt redelijk wat energie. Het gebruik van waterzuiveringen, gemalen, kantoorpanden en autoritten zijn hiervan de oorzaak. Daarom heeft Rijnland voor 2021 energiedoelen opgesteld in hun ‘waterbeheerplan 5’. Deze doelen zijn inmiddels al behaald. Echter wordt er bij Rijnland niet stilgezeten, want het volgende doel is om in 2025 energieneutraal te zijn en de kracht van water zal hierbij zeker een rol gaan spelen.

 

 

 

 

 Voeg een reactie toe