Samenwerking natuur, milieu en duurzaamheid


26 april 2017, geen reacties

De gemeente Katwijk, Naturalis, het Natuurcentrum Katwijk slaan de handen ineen. Zij zijn het met elkaar eens dat een intensievere samenwerking een positieve bijdrage kan leveren aan het behalen van hun doelstelling op het gebied van duurzaamheid en natuureducatie.

De 3 partijen gaan de samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken om uiteindelijk te komen tot een toekomstbestendig Natuurcentrum Katwijk. Over een jaar wordt het resultaat van de samenwerking beoordeeld.

Gemeente

De gemeente heeft de ambitie om van de Katwijk een duurzame en energieneutrale gemeente te maken. Het ondersteunen van het Natuurcentrum Katwijk met een structurele financiële bijdrage hoort daar bij. Wethouder Jacco Knape: “Door een intensievere samenwerking kunnen we nog meer doelgroepen bereiken over het thema duurzaamheid (zwerfafval, biodiversiteit, sociale cohesie) en nog meer bewust maken van het belang om de natuur te beschermen”.

Naturalis

Naturalis wil biodiversiteit beschrijven, begrijpen en verklaren, voor het welzijn van de mensen en het voortbestaan van de natuur.  Ook door op locaties buiten haar hoofdvestiging in Leiden betrokken te zijn en (educatieve) activiteiten op te zetten en uit te voeren in samenwerking met anderen. Peter Schalk van Naturalis: “Naturalis wil graag zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met de rijkdom van de natuur. Ook buiten de muren van ons museum. En samen met het Natuurcentrum Katwijk en Gemeente Katwijk kunnen we nu midden in de natuur veel mensen bereiken en verwonderen.”

Natuurcentrum Katwijk

Rien Oldenhof van Natuurcentrum Katwijk: ”Deze bekrachtiging van de samenwerking met Naturalis en de gemeente betekent veel voor het Natuurcentrum Katwijk. Het biedt ons de kans om met deze  mooie partijen als ruggensteun uit te groeien naar een toekomstbestendig Natuurcentrum Katwijk. Daarmee versterken we onze missie, namelijk het bewustzijn in de (Katwijkse) samenleving vergroten dat onze natuur iets is om trots op te zijn en dat die natuur zeker niet vanzelfsprekend is. Dit doet het Natuurcentrum door de (Katwijkse) bevolking de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur te laten zien, mensen bewust te maken van de eigen rol in de leefomgeving en door handvatten aan te reiken om hierin bewuste keuzes te maken.”

Samenwerkingsmogelijkheden

Voorbeelden van onderwerpen en thema’s waarop kan worden samengewerkt zijn:

  • Ontwikkelen van educatieve activiteiten en programma’s door Naturalis in het Natuurcentrum Katwijk.
  • Beschikbaar stellen van kennis en materiaal door Naturalis voor bijvoorbeeld tentoonstellingen, voorlichting en educatie, nieuwe media.
  • Samen ontwikkelen van activiteiten en programma’s die voorzien in de behoefte aan natuur- en milieueducatie in de breedste zin van het woord. Ook over energietransitie en brede verduurzamingsvraagstukken.
  • Verder professionaliseren van de vrijwilligersorganisatie van het Natuurcentrum door opleiding en begeleiding vanuit Naturalis.

Bron: www.gemeentekatwijk.nl Voeg een reactie toe