Wijk Hoornes straks verwarmd met energie opgewekt vanuit de Oude Rijn


Gemeente Katwijk energie opwekken Oude Rijn

19 oktober 2018, geen reacties

“De gemeente Katwijk heeft een ambitieus energieprogramma. Het duurzaam opwekken van energie en het doorvoeren van een CO2-reductie zijn concreet omschreven doelstellingen. De nieuwe woonwijken krijgen geen aansluiting meer op gasleidingen en voor bestaande wijken werken we aan alternatieven. Het verwarmen van de Hoornes met oppervlaktewater (‘Smartpolder’) is daarvan een voorbeeld. Het doorvoeren van de beslissingen om deze ambities te bereiken gaat snel. Het jaar 2020 is daarbij een echt omslagpunt.”

KATWIJK IS VOORLOPER MET AANPAK VAN VERDUURZAMEN

 

door Aad van Duijn

Jaap van Rijn is coördinator Energietransitie bij de gemeente Katwijk. In rustige woorden omschrijft hij de duurzaamheidsplannen van de gemeente en vooral de werkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Een conclusie trekt hij alvast: “Katwijk is een voorloper met de aanpak van verduurzamen. Een combinatie van slimme isolatievormen, het terugdringen van energieverbruik en het omschakelen naar schone energievormen. Een aanpak die niet alleen geldt voor de panden die in eigendom zijn van de lokale overheid, maar ook voor woningen; door het stimuleren van inwoners en het aangaan van afspraken met instanties die woningbezit beheren.”

CO2-neutraal

Samen met Dirk Hogewoning – hij combineert zijn afstudeerproject Smartpolder met een aanstelling bij de gemeente – vertelt Jaap wat momenteel speelt in de ‘ambtelijke keuken’. “We willen de landelijke doelstelling, dat in 2050 gemeenten CO2-neutraal zijn, voor zijn. Dat doen we nu door het uitwerken van concrete plannen en daarna met anderen na te denken welk implementatietraject daarbij past.”

“Ons plan voor 2025 spreekt over het stimuleren van zonnepanelen op de woningen, bedrijfspanden en panden van scholen en maatschappelijke instellingen”, aldus Jaap van Rijn. “Ook maatregelen om beter te isoleren krijgen gemeentelijke steun. Daarbij maken we meer ruimte voor het opwekken van schone energie. Rondom het Valkenburgse Meer is er ruimte gecreëerd voor windmolens. Maar het gaat verder dan dat! Een mooi voorbeeld is de studie Smartpolder waar we nu een landelijke subsidie voor aanvragen. We willen onderzoeken hoe we (een deel van) de wijk Hoornes kunnen verwarmen met warmwater in plaats van aardgas. Daarvoor winnen we dan in de zomermaanden warmte uit het Additioneel Kanaal.”

Warmte-koudeopslag

“Middels het principe van warmte-koudeopslag kunnen we de energie uit warmwater opslaan dat we uit het oppervlaktewater van het Additioneel Kanaal winnen. Deze energiewinning en opslag gekoppeld aan warmwatertransport zorgt in de winter voor de verwarming, middels een warmtenet dat aangesloten wordt op de woningen in de Hoornes. Tevens zijn er zelfs mogelijkheden voor een vorm van air-conditioning in de zomermaanden. Een ambitieus plan met reële mogelijkheden”, zegt Dirk Hogewoning, die de condities en mogelijkheden beschreef in zijn afstudeerscriptie voor de Hogeschool.“ Ons onderzoeksproject gaat in eerste instantie uit van 500 woningen, maar het doel is om zoveel mogelijk woningen op het warmtenet aan te sluiten. Daarom doet woningcorporatie Dunavie ook mee.“

Goedkoper

“Door het opdoen van ervaringen en het ook prijstechnisch te monitoren, krijgen we meer inzicht in deze thermische aanpak middels warmte-koudeopslag en een warmwaternetwerk. Uiteindelijk moet die kennis ons helpen om straks de gehele Hoornes met circa 2.700 woningen op deze wijze te verwarmen”, zegt Jaap van Rijn.

In zijn studie berekende Dirk Hogewoning dat deze werkwijze om de wijk met een warmtenet ‘collectief’ te verwarmen op een kwart van de kosten komt, ten opzichte van een meer individuele – iedere eigenaar voor zich – aanpak met bijvoorbeeld warmtepompen.

Foto: Jaap van Rijn en Dirk Hogewoning bij de plek waar de warmtewinning en de opslag gaat plaatsvinden.Voeg een reactie toe